..............  

 

 
 
     
 

 

 
 
 
 


      

   

ไร่ทรัพย์ประยูร

แหล่งปลูกเฟิร์นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเกิดจากความชอบส่วนตัวของนายนราพล บุญขยาย (พี่โย) ปัจจุบันสามารถทำเป็นอาชีพหลักของครอบครัวได

 


   

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจันผา
บ้านปากช่องสาริกา

จากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนบ้านปากช่องสาริกา
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ.2553 ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่ศึกษาดูงานที่สำคัญของอำเภอพัฒนานิคม
โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น แหล่งธรณีวิทยา หอดูนก แหล่งรวบรวมพันธุ์จันผา
ถ้ำเอราวัณ เป็นต้น

   

สบายดี คาเฟ่ (Sabaydee cafe)

ร้านอาหาร ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม กระท่อมชายทุ่งนา สวนดอกไม้
และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ชวนสัมผัส พร้อมกับการนั่งรับประทานชิลๆ
ไปกับอาหารไทย และอาหารเทศ และ มีบริการที่พัก ในแบบ Loft House

   

เขาพระยาเดินธง

จุดชมวิวอำเภอพัฒนานิคม สามารถเห็นทิวทัศน์ของอำเภอพัฒนานิคม
โดยเฉพาะพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า วิวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
และทะเลหมอกที่สวยงาม

   

แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว

ขุดพบชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยแรกของบ้านโป่งมะนาว
อายุราว 2,500-3,500 ปีมาแล้ว พบหลักฐาน ได้แก่ โครงกระดูก
ขวานหินขัด

   

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง

ก่อตั้งขึ้นจากแรงบันดาลใจของชาวบ้าน โดยผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
ได้ร่วมกันหาแนวทางในการฟื้นประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของชาวไทยเบิ้งขึ้นมาใหม่ พื่อให้ชาวบ้านได้ระลึกถึงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของบรรพบุรุษชาวไทยเบิ้งในตำบลโคกสลุง

   

บ่อน้ำเดือด(วังเวียงลพบุรี)/
น้ำตกสุขสำราญ

บ่อน้ำเดือด/น้ำตกสุขสำราญ อยู่ที่หมู่ 3 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง โดยเป็นน้ำผุดขนาดใหญ่ น้ำใส่จนเห็นพื้นดิน
และถัดไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบกับน้ำตกสุขสำราญ
เป็นน้ำตกขนาดเล็ก แต่มีความร่มรื่น เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ